Τα παιδιά μαθαίνουν την τέχνη του αργαλειού στο Μουσείο του Αρόλιθου