Αρχείο ετικέτας Alternative Tourism

Ο Εναλλακτικός Τουρισμός και το Παραδοσιακό Κρητικό Χωριό Αρόλιθος! | Alternative Tourism and Traditional Cretan Village Arolithos!

Ο Αρόλιθος είναι οικογενειακή υπόθεση 🙂 Δημιουργήθηκε με πολύ πάθος και αγάπη, και είναι η μοναδική τουριστική επιχείρηση σε μορφή ενός παραδοσιακού κρητικού χωριού! Βρίσκεται μόλις 11 χλμ έξω από το Ηράκλειο Κρήτης και είναι κτισμένος στην πλαγιά ενός βουνού, μέσα στο άγριο κρητικό τοπίο αποτελώντας ένα στολίδι στο χάρτη της κρητικής φύσης! Πρόκειται για μια πρωτοπόρα ξενοδοχειακή μονάδα, μιας και χτίστηκε το 1988 όταν έννοιες όπως “Αγροτουρισμός” και “Πολιτιστικός Τουρισμός” που εντάσσονται στο πλαίσιο του Εναλλακτικού Τουρισμού, ήταν άγνωστες!

Γιατί όμως κάποιος να επιλέξει τον Εναλλακτικό Τουρισμό; Σε μια εποχή που ο τουρισμός είναι διεθνοποιημένος, δημιουργείται συχνά η ανάγκη για χώρους που αναδεικνύουν τα τοπικά στοιχεία κάθε περιοχής, αξιοποιούν τα εγχώρια γεωργικά προϊόντα και απορροφούν εργατικό δυναμικό της περιοχής. Μέσα σε αυτούς τους χώρους οι επισκέπτες ξεφεύγουν για λίγο από την κουραστική καθημερινότητα και μεταφέρονται σε μια παλιότερη, αγνή και γνήσια εποχή. Συμμετέχουν σε βιωματικές δραστηριότητες, απολαμβάνουν τη θετική ενέργεια της φύσης μέσα σε περιβάλλον καταπράσινο και μαθαίνουν για τα ήθη και έθιμα του κάθε τόπου!

Στόχος μας στον Αρόλιθο είναι να προβάλλουμε την κρητική παράδοση τα ήθη και τα έθιμα του τόπου, την αρχιτεκτονική και τις αξίες του κρητικού λαού, μέσα από ένα έργο το οποίο θα μείνει ζωντανό ανά τους αιώνες. Μεγάλο κομμάτι του Αρόλιθου είναι και το Μουσείο Αγροτικής Ιστορίας & Λαϊκής Τέχνης με τεράστιο αριθμό εκθεμάτων γύρω από την κρητική κουλτούρα, κληρονομιά για τις νέες γενιές!

Για τους λάτρεις του Αγροτουρισμού και του Πολιτιστικού Τουρισμού, ο Αρόλιθος αποτελεί υπόδειγμα και σίγουρα έναν προορισμό που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφθούν!

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας καλέσετε στο +30 2810 821050 ή να στείλετε email στο info@arolithos.com .

Arolithos is a family business 🙂 It is created with passion and love, and is the only tourist company in the form of a traditional Cretan village! Located just 11 km away from Heraklion Crete, is built on a mountainside, in the wild Cretan countryside becoming a ornament on the map of Cretan nature! It’s an innovative hotel unit, since it was built in 1988 when concepts like “Agrotourism” and “Cultural Tourism” which are part of the Alternative Tourism, were unknown!

But why choose alternative tourism? At a time when tourism is internationalized, it is often needed to create places that showcase the local elements of each region, use their domestic agricultural products and absorb manpower in the region. In these places, guests escape from busy everyday life and transported to old, pure and genuine times. They participate in experiential activities, enjoy the positive energy of nature in a green environment and learn about the manners and customs of each place!

Our goal in Arolithos is to promote the Cretan tradition, manners and customs of the region, architecture and values ​​of the Cretan people, through a project that will stay alive through the centuries. A great part of Arolithos is the Museum of Agricultural History & Popular Art with a huge number of exhibits around the Cretan culture, heritage for future generations!

For lovers of agrotourism and cultural tourism, Arolithos is a model and definitely a destination you must visit!

For more information please call us at +30 2810 821050 or send email to info@arolithos.com .