Αρχείο ετικέτας crete the island inside you

Enjoy the new tourism campaign from the Region of Crete!

With enthusiasm and great joy we watched the videos of the new tourism campaign 2014 – 2015 by the Region of Crete for our island, entitled «Crete – The island inside you»! Συνέχεια

Απολαύστε τη νέα τουριστική καμπάνια της Περιφέρειας Κρήτης!

Με μεγάλο ενθουσιασμό και πολλή χαρά παρακολουθήσαμε τα video της νέας τουριστικής καμπάνιας 2014 – 2015 από την Περιφέρεια Κρήτης για το νησί μας, με τίτλο “Crete – The island inside you”! Συνέχεια