Αρχείο ετικέτας πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού ΟΓΑ

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού ΟΓΑ

Αγαπητoί μας φίλοι, παρακάτω ακολουθούν κάποιες χρήσιμες πληροφορίες που θα πρέπει να γνωρίζετε σε περίπτωση που θέλετε να επωφεληθείτε από το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού του ΟΓΑ και να κάνετε τις διακοπές σας στον Αρόλιθο. Συνέχεια